Діяльність та завдання Центру

Комунальне некомерційне підприємство «Делятинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Делятинської селищної ради засновано з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній (медико-санітарній) допомозі 3 липня 2018 року. Центр первинної медико-санітарної допомоги створено за рішенням Делятинської селищної ради №127-4/2018 від 20.04.2018 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Делятинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Делятинської селищної ради є самостійним об’єктом із Статутом комунального некомерційного підприємства та наділений усіма правами юридичної особи з дня його реєстрації (02.05.2018 року).

Комунальне некомерційне підприємство «Делятинський некомерційний ЦПМСД» у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, нормативно-правовими актами МОЗ України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, Статутом комунального некомерційного підприємства та іншими нормативно-правовими актами.

Центру видано ліцензію №1335 від 19.07.2018 року на здійснення медичної практики відповідно до законодавства.

Від початку роботи підприємства фінансування здійснювалось завдяки медичній субвенції.

15 серпня 2018 року підприємство уклало договір з Національною службою здоров’я України та отримує кошти за програмою медичних гарантій на медичне обслуговування населення.

Головним пріоритетом центру первинної медичної допомоги є обов'язкове безкоштовне державне медично-соціальне забезпечення.

Метою створення центру є визначення напрямів і механізмів формування нової системи охорони здоров'я, реалізація яких сприятиме збереженню та зміцненню системи громадського здоров'я, пріоритетності зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищенню якості та ефективності надання медичної допомоги на первинній ланці, підвищенню соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Підприємство є неприбутковою організацією.

Основними завданнями КНП «Делятинський центр ПМСД» є:

- організація надання медичної допомоги на первинному рівні прикріпленому населенню;

- організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

- здійснення диспансеризації населення;

- проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя;

- організація взаємодії із закладами охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високо спеціалізовану) медичну допомогу та екстрену медичну допомогу.