Пріоритетні напрямки роботи

  • Удосконалення організації надання медичної допомоги дітям, матерям, особам працездатного віку.
  • Виконання державних, регіональних і районних програм в галузі охорони здоров’я.
  • Виконання в повній мірі підприємств по боротьбі з захворюваннями на туберкульоз, онкологічну патологію та серцево-судинні захворювання.
  • Покращення матеріально-технічної бази (оснащення структурних підрозділів центру згідно табеля оснащення).
  • Покращити санітарно-освітню роботу серед населення громади.
  • Покращення благоустрою території Центру.
  • Забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами закладів центру для надання первинної медико-санітарної допомоги.