Структура Центру

Структура Центру включає:

  • Адміністративно-управлінський персонал.
  • Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.
  • Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії загальної практики - сімейної, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти).

Функціональні обов`язки та посадові інструкції працівників Центру затверджуються його Директором.

Структура Центру, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Центру визначається Директором.

Штатну чисельність Центру визначає Директор на підставі фінансового плану підприємства, погодженого в установленому законодавством та Статутом в порядку з урахуванням необхідності створення умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги та затверджується Засновником.